Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-549668583869
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Rise
Mã số: DR02
Phân loại màu sắc: rộng 0,5 cm * dài 25 mét, rộng 0,8 cm * dài 25 mét, rộng 1 cm * dài 25 mét, rộng 1,2 cm * dài 25 mét, rộng 1,5 cm * dài 25 mét, rộng 2 cm * dài 25 mét, rộng 2,5 cm * 25 Chiều dài M chiều rộng 3 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 3,5 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 4 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 5 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 6 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 8 cm * chiều dài 25 m chiều rộng 10 cm * 25 m Dài
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy
Băng keo dẫn nhiệt tản nhiệt dẫn nhiệt Băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao chuyên nghiệp dùng để dán keo tản nhiệt và keo dán chip băng keo 2 mặt giấy

0965.68.68.11