Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ

MÃ SẢN PHẨM: TD-609816688940
205,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 5608
Phân loại màu sắc: (Bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 5mm * dài 3 mét * dày 0,8mm (bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 8mm * dài 3 mét * dày 0,8mm (bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 10mm * Dài 3 mét * Dày 0,8mm (Bao bì chống hàng giả 3M) rộng 15mm * Dài 3 mét * Dày 0,8mm (Bao bì chống hàng giả 3M) Xám rộng 20mm * Dài 3 mét * Dày 0,8mm (Bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 30mm * dài 3 mét * dày 0,8mm (bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 40mm * dài 3m * dày 0,8mm (bao bì chống hàng giả 3M) màu xám rộng 50mm * dài 3m * dày 0,8mm (chống hàng giả 3M) -cao bì đóng gói) màu xám rộng 60mm * dài 3 mét * dày 0,8mm
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Thời gian bán ra thị trường: 2019-12-19
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ
Keo dán hai mặt acrylic 3M băng dính 2 mặt giá rẻ

0965.68.68.11