Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-627588059907
220,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng keo hai mặt phim màu đỏ dày 0,5mm
Phân loại màu: [dày 0,5mm] rộng 0,5cm * 5m-3 cuộn [0,5mm] rộng 0,8cm * 5m-2 cuộn [dày 0,5mm] rộng 1,0cm * 5m-2 cuộn [0,5mm] rộng 1,2cm * 5m-2 cuộn [0,5mm] rộng 1,5cm * 5m-2 cuộn [0,5mm] rộng 2,0cm * dài 5m [0,5mm] rộng 2,5cm * dài 5m [0,5mm] rộng 3,0cm * 5 dài mét [dày 0,5 mm] rộng 4,0 cm * dài 5 mét [dày 0,5 mm] rộng 5,0 cm * dài 5 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi, độ nhớt cao, mạnh mẽ, nanomet, siêu mỏng, trong suốt và không đánh dấu, gạch ốp tường bằng kính cố định, giá đỡ ETC chống thấm và nhiệt độ cao, băng keo acrylic dày 0,5mm băng keo 3m 2 mặt

0965.68.68.11