Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to

MÃ SẢN PHẨM: TD-644262613082
200,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: Băng keo hai mặt dẫn nhiệt YY 25 mét
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Dày 0,15mm: Rộng 5mm * Dài 25m (giá 2 cuộn) Dày 0,15mm: Rộng 8mm * Dài 25m (Giá 1 cuộn) Dày 0,15mm: Rộng 10mm * Dài 25m (Giá 1 cuộn) 0,15mm dày: rộng 12mm * dài 25m (giá 1 cuộn) Dày 0,15mm: rộng 15mm * dài 25m (giá 1 cuộn) Dày 0,15mm: rộng 20mm * dài 25m (giá 1 cuộn) Dày 0,15mm: rộng 25mm * dài 25m ( giá cho 1 cuộn) Dày 0,15mm: rộng 30mm * dài 25m (giá cho 1 cuộn) Dày 0,15mm: rộng 40mm * dài 25m (giá cho 1 cuộn) Dày 0,15mm : rộng 50mm * dài 25m (giá cho 1 cuộn) Dày 0,2mm: rộng 5mm * dài 25m (giá cho 2 cuộn) Dày 0,2mm: rộng 8mm * dài 25m (giá cho 1 cuộn) Dày 0,2mm: Rộng 10 milimét * dài 25m (giá 1 cuộn) Độ dày 0,2mm: Rộng 12 mm * dài 25 mét (giá 1 cuộn) Độ dày 0,2 mm: rộng 15 mm * dài 25 mét (giá 1 cuộn) Độ dày 0,2 mm: rộng 20 mm * dài 25 m (giá 1 cuộn) Dày 0,2 mm: rộng 25 mm * Dài 25m (giá 1 cuộn) Dày 0,2mm: Rộng 30mm * Dài 25m (Giá 1 cuộn) Dày 0,2mm: Rộng 40mm * Chiều dài 25 Mét (giá 1 cuộn) Độ dày 0,2mm: Rộng 50 mm * 25m dài (giá cho 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to
Keo hai mặt dẫn nhiệt LED thanh chống thấm nước ánh sáng chiếu sáng công nghiệp bảng quảng cáo tản nhiệt cố định tấm cao su tản nhiệt SMD Khuôn TV LCD đế nhôm liên kết dẫn nhiệt các thành phần chip điện băng tản nhiệt băng dính 2 mặt loại to

0965.68.68.11