Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-640455266091
260,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Số: 2021031601
Phân loại màu: vải trắng, lưới vàng, lưới xanh lá cây, mỗi cuộn 1 cuộn 12 cuộn băng keo hai mặt lưới xanh 33 cuộn băng keo hai mặt vải trắng 1 cuộn băng keo hai mặt vải trắng 6 cuộn băng dính hai mặt vải trắng băng keo 12 cuộn băng keo hai mặt vải trắng 33 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt
Màn hình màu xanh lá cây màn hình màu vàng-xanh băng dính nhám 2 mặt

0965.68.68.11