Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-634784804437
850,000 đ
Số lượng:
颜色分类: 10MM宽*5米*1MM厚【60卷】 15MM宽*5米*1MM厚【40卷】 20MM宽*5米*1MM厚【30卷】 25MM宽*5米*1MM厚【24卷】 30MM宽*5米*1MM厚【20卷】 50MM宽*5米*1MM厚【12卷】 10MM宽*5米*3MM厚【60卷】 15MM宽*5米*3MM厚【40卷】 20MM宽*5米*3MM厚【30卷】 25MM宽*5米*3MM厚【24卷】 30MM宽*5米*3MM厚【20卷】 50MM宽*5米*3MM厚【12卷】 10MM宽*2米*8MM厚【60卷】 15MM宽*2米*8MM厚【40卷】 20MM宽*2米*8MM厚【30卷】 25MM宽*2米*8MM厚【24卷】 30MM宽*2米*8MM厚【20卷】 50MM宽*2米*8MM厚【12卷】 10MM宽*2米*10MM厚【60卷】 15MM宽*2米*10MM厚【40卷】 20MM宽*2米*10MM厚【30卷】 25MM宽*2米*10MM厚【24卷】 30MM宽*2米*10MM厚【20卷】 50MM宽*2米*10MM厚【12卷】
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng
Mi LeQi Magic Dán xe dính hai mặt với kết dính hai mặt cố định tường có độ nhớt cao Cửa sổ có rào chắn Magic với gậy với nữ và nữ dán nylon Khóa mạnh mẽ băng dính 2 mặt màu vàng

0965.68.68.11