Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-628087158381
454,000 đ
Phân loại màu:
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 2019 Velcro mới 25 mét
Phân loại màu: trắng-rộng 16mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) trắng-rộng -20mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) trắng-rộng -25mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) trắng-rộng -30mm * Dài 25m (mặt móc + mặt nhám) trắng rộng -38mm * dài 25m (mặt móc + mặt nhám) trắng -50mm rộng * dài 25m (mặt móc + nhám) đen -16mm rộng * 25m (mặt móc + nhám nhám) ) Màu đen rộng -20mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) đen -25mm rộng * 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) đen-rộng -30mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám) đen-rộng -38mm * dài 25m (Bề mặt móc + bề mặt nhám) đen rộng -50mm * dài 25m (bề mặt móc + bề mặt nhám)
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính
Mi Lech Strongband Magic Dán Xe mới Keo dán hai mặt cố định chân Pad Rèm Rèm cửa sổ Rèm cửa chống trượt Độ nhớt cao Nữ dán Nylon Buckle Subly Subdural keo hai mặt siêu dính

0965.68.68.11