Mi Leqi Dày Bubble Double Bubble Bow Wall Wall Cố định Dán dính mạnh Gương Khung ảnh Big Word Tranh Billboard Poster Triển lãm Cố định Kt Board White Full Bọt băng dính 2 mặt tốt nhất

MÃ SẢN PHẨM: TD-635451926847
1,110,000 đ
Số lượng:
品牌: 米乐奇
货号: 双面海绵胶带白色2018
颜色分类: 10MM宽*5米*1MM厚【120卷】 15MM宽*5米*1MM厚【80卷】 20MM宽*5米*1MM厚【60卷】 25MM宽*5米*1MM厚【48卷】 30MM宽*5米*1MM厚【40卷】 50MM宽*5米*1MM厚【24卷】 10MM宽*5米*3MM厚【120卷】 15MM宽*5米*3MM厚【80卷】 20MM宽*5米*3MM厚【60卷】 25MM宽*5米*3MM厚【48卷】 30MM宽*5米*3MM厚【40卷】 50MM宽*5米*3MM厚【24卷】 10MM宽*2米*8MM厚【120卷】 15MM宽*2米*8MM厚【80卷】 20MM宽*2米*8MM厚【60卷】 25MM宽*2米*8MM厚【48卷】 30MM宽*2米*8MM厚【40卷】 50MM宽*2米*8MM厚【24卷】 10MM宽*2米*10MM厚【90卷】 15MM宽*2米*10MM厚【60卷】 20MM宽*2米*10MM厚【45卷】 25MM宽*2米*10MM厚【36卷】 30MM宽*2米*10MM厚【30卷】 50MM宽*2米*10MM厚【18卷】
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司

0965.68.68.11