Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-645917808739
413,000 đ
Số lượng:
品牌: 米乐奇
货号: 阻燃双面胶带5卷装333
颜色分类: 5mm宽*50米长【5卷装】 8mm宽*50米长【4卷装】 10mm宽*50米长【3卷装】 12mm宽*50米长【3卷装】 15mm宽*50米长【2卷装】 20mm宽*50米长【2卷装】 25mm宽*50米长【2卷装】 30mm宽*50米长【1卷装】 35mm宽*50米长【1卷装】 40mm宽*50米长【1卷装】 50mm宽*50米长【1卷装】
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Mi Leqi mạnh mẽ Độ nhớt cao Chống cháy Băng keo hai mặt Băng keo siêu mỏng Băng hai mặt cách nhiệt Nhiệt độ cao trong suốt Sữa trắng Pin Biến áp Động cơ Cuộn dây băng keo xốp 2 mặt siêu dính

0965.68.68.11