Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội

MÃ SẢN PHẨM: TD-639126103182
211,000 đ
Phân loại màu:
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 米乐奇
货号: 春联双面胶普通用途
颜色分类: 18mm宽*15m长【1卷装】 18mm宽*15m长【2卷装】 18mm宽*15m长【5卷装】 18mm宽*15m长【10卷装】 18mm宽*15m长【50卷装】 18mm宽*15m长【100卷装】
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Màng đỏ trong suốt Nano siêu mỏng Băng hai mặt mạnh mẽ Nail Nail Tường Bề mặt Ảnh Album Photo Wall Cố định Balloon Wedding Wedding Wedding Hoa không để nhiệt độ cao không thấm nước 0,1mm băng dính 2 mặt trong suốt hà nội

0965.68.68.11