4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-587905615348
219,000 đ
Số lượng:
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Chiều rộng: 5mm 8mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 80mm 100mm
Thời gian bán ra thị trường: 2019-02-25
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực
4982 Mẫu quần áo dán hai mặt không đánh dấu phim màu đỏ Siêu mỏng cố định vách kính không vạch trong suốt siêu mỏng Cố định xe hơi ETC chịu nhiệt độ cao, chống thấm nước và độ nhớt cao Băng keo hai mặt mỏng dày 0,2MM băng keo cường lực

0965.68.68.11