Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội

MÃ SẢN PHẨM: TD-641866826304
262,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Q mạnh mẽ
Phân loại màu sắc: chiều rộng 3 cm * chiều dài 1 m / cuộn (mua một tặng một) chiều rộng 5 cm * chiều dài 1 m / cuộn (mua một tặng một) chiều rộng 3 cm * chiều dài 3 m / cuộn (mua một tặng một ) chiều rộng 5 Cm * chiều dài 3m / cuộn (mua một tặng một) Chiều rộng 3cm * chiều dài 5m / cuộn (mua một tặng một) Chiều rộng 5cm * chiều dài 5m / cuộn (mua một tặng một)
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội
Keo dán hai mặt nano mạnh mẽ và liền mạch dán tường phổ thông chống trượt miếng dán ma thuật cố định vật lưu trữ dính băng dính 2 mặt trong suốt hà nội

0965.68.68.11