Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu

MÃ SẢN PHẨM: TD-645559427978
191,000 đ
Phân loại màu:
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Casimir
Mã số: sk9003
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: Băng giấy (20mm * 20m) 1 mảnh băng giấy (24mm * 20m) 1 mảnh băng giấy (30mm * 20m) 1 mảnh băng giấy (20mm * 20m) 5 mảnh băng giấy (24mm * 20m) 5 mảnh băng giấy (30mm * 20m) 5 mảnh băng giấy (20mm * 20m) 10 mảnh băng giấy (24mm * 20m) 10 mảnh băng giấy (30mm * 20m) 10 mảnh
Doanh nghiệp sản xuất: Hangzhou Aini Culture Technology Co., Ltd.
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu
Băng che Casimir, giấy che giấy trắng dành cho sinh viên mỹ thuật, sơn phun không cặn để che đường may băng giấy phác thảo băng keo giấy màu

0965.68.68.11