Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-568286658658
217,000 đ
Phân loại màu:
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: JINGHUA TAPE / Jinghua băng
Mã số: PVC4820
Loại băng: băng cảnh báo
Phân loại màu: đen và vàng 48mm * 14m * 2 cuộn đỏ và trắng 48mm * 14m * 2 cuộn vàng 48mm * 14m * 2 cuộn đỏ 48mm * 14m * 2 cuộn đen 48mm * 14m * 2 cuộn trắng 48mm * 14m * 2 cuộn xanh lam 48mm * 14m * 2 cuộn xanh 48mm * 14m * 2 cuộn 24mm * 14m * 6 cuộn (màu ghi) 30mm * 14m * 5 cuộn (màu ghi) 40mm * 14m * 4 cuộn (Ghi chú màu) 45mm * 14m * 4 cuộn ( màu ghi chú) 50mm * 14m * 4 cuộn (màu chú thích) 60mm * 14m * 4 cuộn (màu chú thích) 80mm * 14m * 2 cuộn (màu chú thích) 100mm * 14 Mét * 2 cuộn (màu ghi chú) 120mm * 14m * 2 cuộn (màu ghi chú) 150mm * 14m * 2 cuộn (màu ghi chú)
Doanh nghiệp sản xuất: Chengdu Jinghua Adhesive New Material Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-30
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng
Băng cảnh báo màu vàng và đen để phân chia khu vực cần dán băng nền nhà xưởng Băng cảnh báo nguy hiểm đen vàng Băng cảnh báo cháy nổ an toàn thi công an toàn màu vàng Băng keo dán sàn PVC chống thấm nước băng dính giấy vàng

0965.68.68.11