Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635539246832
405,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Vải dính hai mặt in
Phân loại màu: 340mm * 5 mét [1 cuộn] 340mm * 5 mét [2 cuộn] 340mm * 5 mét [3 cuộn] 340mm * 5 mét [5 cuộn] 340mm * 5 mét [10 cuộn] 340mm * 5 mét [20 cuộn ] 340mm * 5 mét [30 cuộn] Bán hàng trực tiếp tại nhà máy ★ Đảm bảo chất lượng 340mm * 5 mét [1 cuộn] Cao su loại 340mm * 5 mét [2 cuộn] Cao su loại 340mm * 5 mét [3 cuộn] Cao su Mẫu 340mm * 5 mét [ 5 cuộn] Mô hình cao su 340mm * 5 mét [10 cuộn] Mô hình cao su 340mm * 5 mét [20 cuộn] Mô hình cao su 340mm * 5 mét [30 cuộn] Mô hình cao su
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt
Miller Qi thùng carton in hai mặt vải sợi vải tấm dính nhạy cảm với áp lực Băng dính mạnh và có độ dẻo cao Băng dính sử dụng nhiều lần băng dán 2 mặt

0965.68.68.11