Băng giấy làm đẹp Seam Băng băng băng bán buôn 1-2-3-4-5cm * 50 mét Giấy dệt Silica giá băng keo 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-37469330110
186,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: rộng 5,0 cm * rộng 50 m 4,5 cm * 50 m rộng 4,0 cm * 50 m rộng 3,5 cm * 50 m rộng 3,0 cm * 50 m rộng 2,5 cm * 50 m rộng 2,0 cm * 50 m rộng 1,8 cm * 50 M rộng 1,5cm * 50m rộng 1,0cm * 50m [2 cuộn] rộng 0,8cm * 50m [5 cuộn] 0,5cm * 50m [5 cuộn] rộng 1,2cm * 50m [2 cuộn] 5,0 CM * 15m [10cm rộng * 50m] 4,5 CM * 15m 4,0 CM * 15m 3,5 CM * 15m [2 cuộn] 3,0 CM * 15m [2 cuộn] 2,5 CM * 15m [2 cuộn] 2,0 CM * 15 mét [2 cuộn] 1,5 CM * 15 mét [5 cuộn] 1.0CM * 15 mét [5 cuộn] [rộng 8 cm * 50 mét]

0965.68.68.11