Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-555371970552
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: 32
Phân loại màu: cộng với chất kết dính 10mmX10 mét (5 cuộn) cộng với chất kết dính 15mmX10 mét (5 cuộn) cộng với chất kết dính 20mmX10 mét (5 cuộn) cộng với chất kết dính 25mmX10 mét (2 cuộn) cộng với chất kết dính 35mmX10 mét (2 cuộn) )) Keo 40mmX10 mét (2 cuộn) Keo 45mmX10 mét Keo 50mmX10 mét Keo 60mmX10 mét Keo 80mmX10 mét Keo 100mmX10 mét Keo 15mmX20 mét (2 cuộn) Keo 20mmX20m (2 cuộn) Keo 25mmX20m Keo 30mmX20m cộng với độ dính 35mmX20m cộng với 35mmX20m dính 50mmX20m
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm lưới chắc chắn, băng keo da sàn, băng keo hai mặt liền mạch băng dính xốp 2 mặt

0965.68.68.11