Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-615675011091
370,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: 20.4.4
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: chiều rộng 5MM chiều dài 12 mét 4 ống Chiều rộng 160 cuộn Chiều dài 8MM chiều dài 12 mét 4 ống Chiều rộng 100 cuộn Chiều dài 1CM Chiều dài 12 mét 4 ống Chiều rộng 80 cuộn Chiều dài 1.2CM Chiều dài 12 m 4 ống Chiều rộng 64 cuộn Chiều dài 1.5CM Chiều dài 12 m 4 ống 52 cuộn Chiều rộng 2CM Chiều dài 12 Mét 4 Ống 40 Cuộn Chiều rộng 2.4CM Chiều dài 12 Mét 4 Ống 32 Cuộn Chiều rộng 3CM Chiều dài 12 Mét 4 Ống 24 Cuộn Chiều rộng 2,8 CM Chiều dài 22 Mét 15 Cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Jiangxi Ganggao Industrial Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-04-04
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt
Băng dính hai mặt có độ dẻo cao giúp cố định chắc chắn, băng dính hai mặt có độ dẻo cao và dính chắc, độ dẻo cao không để lại vết, dễ rách, bán buôn văn phòng phẩm thủ công mờ văn phòng, băng keo hai mặt công cộng, đoạn mỏng keo mút 2 mặt

0965.68.68.11