Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-549889042680
191,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: rộng 5MM * dài 66 mét, rộng 8MM * dài 66 mét, rộng 10MM * dài 66 mét, rộng 12MM * dài 66 mét, rộng 15MM * dài 66 mét, rộng 20MM * dài 66 mét, rộng 25MM * 66 mét dài, rộng 30MM * 66 mét Chiều dài 35MM chiều rộng * 66 mét chiều dài 40MM chiều rộng * 66 mét chiều dài 50MM chiều rộng * 66 mét chiều dài
Thương hiệu: Rise
Mã số: W18
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt
Băng keo che nắng màng đen PET băng keo chịu nhiệt độ cao chống thấm nước không đánh dấu keo một mặt Đèn LED chặn keo dán dải dây bảng trắng mờ màn hình giá băng dính 2 mặt

0965.68.68.11