Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-630350631348
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xiang Mengming
Phân loại màu: rộng 10mm và dài 10 mét (dày 0,13mm) rộng 13mm và dài 10 mét (dày 0,13mm) rộng 15mm và dài 10 mét (dày 0,13mm) rộng 19mm và dài 10 mét (dày 0,13mm) rộng 20mm và Dài 10 mét (dày 0,13) mm) rộng 25 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 30 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 35 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 40 mm và dài 10 mét (0,13 dày mm) rộng 45 mm và dài 10 mét (dày 0,13) mm) rộng 50 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 60 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 80 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 100 mm và dài 10 mét (dày 0,13 mm) rộng 10 mm và dài 10 mét (dày 0,18) mm) rộng 13 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 15 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 19 mm và dài 10 mét ( Dày 0,18 mm) rộng 20 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 25 mm và dài 10 mét (dày 0,18) mm) rộng 30 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 35 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) 40 mm rộng và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 45 mm và dài 10 mét (dày 0,18 mm) rộng 50 mm và dài 10 mét (dày 0,18) mm] rộng 60 mm và dài 10 mét [dày 0,18 mm] rộng 80 mm và dài 10 mét [Dày 0,18mm] rộng 100mm và dài 10 mét [dày 0,18mm] rộng 15mm * dài 10 mét (thông số kỹ thuật)
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon chống ăn mòn cách nhiệt vải cách nhiệt máy hút chân không niêm phong bao bì Băng nhiệt độ cao Teflon băng dính xốp 2 mặt

0965.68.68.11