Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-624323256014
185,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Dongbai
Khoản mục: Giấy kết cấu
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1.8cm * chiều dài 13cm / 1 cuộn, chiều rộng 2.4cm * chiều dài 13cm / 1 cuộn, chiều rộng 3.0cm * chiều dài 13cm / 1 cuộn, 1 cuộn băng keo trong suốt có thể xé được
Doanh nghiệp sản xuất: Văn phòng phẩm Xietian
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay
Băng keo dán giấy nghệ thuật không để lại giấy xé dán giấy nghệ thuật học sinh nghệ thuật đặc biệt welt mặt nạ keo dán màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh nghệ thuật che đặc biệt băng giấy dán mặt nạ giấy bang dinh giay

0965.68.68.11