Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-621032286067
215,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3J / thời gian thư
Mã số: 3J2215A
Phân loại màu: Chiều rộng rất nhỏ 5MM * 20 mét (30 cuộn) Chiều rộng 8MM * 20 mét (20 cuộn) Chiều rộng 10MM * 20 mét (15 cuộn) Chiều rộng 12MM * 20 mét (13 cuộn) Chiều rộng 15MM * 20 mét (10 cuộn) Chiều rộng 18MM * 20m (9 cuộn) Chiều rộng 20MM * 20m (8 cuộn) Chiều rộng 25MM * 20m (6 cuộn) Chiều rộng 30MM * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 35MM * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 40MM * 20m (4 cuộn) Chiều rộng 45MM * 20m (4 cuộn) Chiều rộng 8MM * 50m (7 cuộn) Chiều rộng 10MM * 50m (6 cuộn) Chiều rộng 12MM * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 15MM * 50m (4 cuộn) Chiều rộng 20MM * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 30MM * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 50MM * 50m Đỏ 20mm * 50m [5 cuộn] Đen 20mm * 50m [5 cuộn] Đỏ 15mm * 50m [5 cuộn] Đen 15mm * 50m [5 cuộn] xanh lam 20MM * 50M [5 cuộn]
Nhà sản xuất: Dongguan Xinshi Packaging Materials Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-18
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ 3J có thể viết băng giấy đẹp không để lại băng giấy rách tay, học sinh mỹ thuật vẽ đặc biệt, vẽ phác thảo keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ trang trí, vẽ mặt nạ, keo dán giấy đường may đẹp, không vết băng dính viết được chữ

0965.68.68.11