Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-593164682171
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Asmix / Asika
Mã số: MJ-zj313
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: Rộng 1,5cm, Dài 10 Mét (Gói 5), Rộng 1,5cm, Dài 20 M (Gói 5), Rộng 2,4cm, Dài 10 M (Gói 5), Rộng 2,4cm, Dài 20 Mét ( 5 gói), Rộng 3,0cm Chiều dài 10 mét (5 gói) Chiều rộng 3,0cm Chiều dài 20 mét (5 gói) Chiều rộng băng giấy và màu vàng 1,8cm Chiều dài 12 mét (5 gói) Chiều rộng băng nhựa trong suốt màu trắng 2,4cm Chiều dài 10 mét ( 5 gói) Chiều rộng 1,5 cm chiều dài 10 mét (10 gói) miễn phí 1 cuộn cùng kiểu rộng 1,5cm và dài 20 mét (10 gói) miễn phí 1 cuộn cùng kiểu rộng 2,4cm dài 10 mét (10 gói) miễn phí 1 cuộn cùng kiểu rộng 2,4cm dài 20 mét (10 cái), 1 cuộn cùng kiểu rộng 3,0cm dài 10 mét (10 cái), 1 cuộn cùng kiểu rộng 3,0cm dài 20 mét ( 10 cái), 1 cuộn keo dán giấy màu nước cùng kiểu màu vàng bột màu Chiều rộng 1,8cm và chiều dài 12 mét (10 gói) Tặng 1 cuộn keo màu nước bột màu trắng trong suốt. Chiều rộng 2,4cm và chiều dài là 10 mét (10 gói). 1 cuộn cùng kiểu được tặng.
Nhà sản xuất: Hangzhou Xin Yuxuan Trading Co., Ltd.
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy
Băng keo dán tường bảo vệ đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật Băng keo giấy Mỹ không có cặn trong lễ cưới Băng keo giấy có thể xé dán màu nước bức tranh phác thảo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ Đường may đẹp keo dán giấy cuộn băng keo giấy

0965.68.68.11