Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-629888465714
198,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Xiang Mengming
Chất liệu: giấy kraft
Phân loại màu: Rộng 20mm và dài 23m (10 cuộn) rộng 25mm và dài 23m (10 cuộn) rộng 30mm và dài 23m (10 cuộn) rộng 35mm và dài 23m (10 cuộn) rộng 40mm và dài 23m ( 10 cuộn) rộng 45mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 50mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 55mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 60mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 70mm và dài 23 mét ( 5 cuộn) rộng 80mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 48mm và dài 23 mét (5 cuộn) rộng 100mm và dài 23 mét (2 cuộn) rộng 150mm và dài 23 mét (1 cuộn) rộng 200mm và dài 23 mét ( 1 cuộn) rộng 20mm và dài 23 mét (một cuộn)
Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m
Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m
Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m
Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m
Băng keo giấy kraft có độ dẻo cao không thấm nước dùng để dán và đóng gói bằng giấy dính để vẽ tranh học sinh và gắn khung tranh để dán keo chống thấm băng dính 2 mặt 3m

0965.68.68.11