Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-632035246452
216,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu sắc: dày 2mm * rộng 15mm * dài 5m dày 2mm * rộng 30mm * dài 5m dày 2mm * rộng 50mm * dài 5m dày 3mm * rộng 15mm * dài 5m dày 3mm * rộng 30mm * dài 5m dày 3mm * rộng 50mm * 5m dài 5mm dày * rộng 15mm * dài 2m dày 5mm * rộng 30mm * dài 2m dày 5mm * rộng 50mm * dài 2m trọng lượng thông thường chọn loại 2 dày ★ chắc Để bám dính nặng hơn, hãy chọn loại dày hơn 3 hoặc 5 ★ khả năng chịu lực tốt hơn và cố định vô hình ★ cảm giác ba chiều dày hơn là tốt hơn
Chịu tải: 5kg (không bao gồm) -10kg (bao gồm)
Mã số: 18H
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng
Không đánh dấu móng tay gương khung ảnh móc treo ảnh miễn phí đấm mạnh dán vô hình dính móc ảnh cưới chuyên dụng dán tường băng dính 2 mặt mỏng

0965.68.68.11