Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-565893350270
1,650,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: 4750
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 1CM Chiều dài 50 mét [240 đơn vị] Chiều rộng 1,5CM Chiều dài 50 mét [160 đơn vị] Chiều rộng 1,8CM Chiều dài 50 mét [128 đơn vị] Chiều rộng 2CM Chiều dài 50 mét [120 đơn vị] Chiều rộng 2,4CM Chiều dài 50 mét [96 đơn vị ] Chiều rộng 3CM và chiều dài 50 mét [80 đơn vị] Chiều rộng 4CM và chiều dài 50 mét [56 đơn vị] Chiều rộng 5CM và chiều dài 50 mét [48 đơn vị] Chiều rộng 6CM và chiều dài 50 mét [40 đơn vị] Chiều rộng 10CM và chiều dài 50 mét [24 đơn vị ] Chiều rộng 15 cm và chiều dài 50 Mét [16 miếng] Rộng 2,9 cm và dài 50 mét [80 miếng] Giới hạn 20 hộp
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f
Băng giấy Full Box Bán buôn 50 mét Băng giấy dài Nghệ thuật Sơn Làm đẹp Sewn Sửa chữa Làm đẹp Đá Sơn Băng giấy đẹp băng keo giấy 5f

0965.68.68.11