Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-587798987595
203,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 2018
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: rộng 1.0CM * dài 50 mét, rộng 1.5CM * dài 50 mét, rộng 2.0CM * dài 50 mét, rộng 2.5CM * dài 50 mét, rộng 3.0CM * dài 50 mét, rộng 5.0CM * dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-02-13
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt
Miller Qi siêu mỏng keo hai mặt mờ có độ dẻo cao băng dính cố định khuôn cứng không làm tổn thương tường Trang trí tự làm cho sinh viên trang trí thủ công đồ dùng văn phòng có thương hiệu Keo dán hai mặt cố định xe hơi giá băng keo 2 mặt

0965.68.68.11