Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-578211632897
222,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: văn bản lực lượng nhanh
Mã số: QP3615
Phân loại màu: 10 cuộn / chiều rộng 12mm * chiều dài khoảng 13,7m (gửi bảng màu) 10 cuộn / chiều rộng 18mm * chiều dài khoảng 13,7m (gửi bảng màu) 5 cuộn / chiều rộng 24mm * chiều dài khoảng 13,7m (gửi bảng màu) 10 cuộn / chiều rộng 24mm * chiều dài khoảng 13,7m (kèm theo bảng màu) 5 cuộn / chiều rộng 36mm * chiều dài khoảng 13,7m (kèm theo bảng màu) 10 cuộn / chiều rộng 36mm * chiều dài khoảng 13,7m (Gửi bảng màu)
Doanh nghiệp sản xuất: Chengdu Kuai Liwen Business Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Băng keo nước đặc biệt dành cho sinh viên nghệ thuật phác thảo bức tranh màu nước bức tranh xé bằng tay với con dấu trống hàn nghệ thuật làm đẹp học sinh và may băng keo nghệ thuật vẽ tranh băng giấy không để lại vết băng keo giấy 5f

0965.68.68.11