Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-645034002464
604,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ xuất sắc
Khoản mục: Giấy kết cấu cho tường bên ngoài
Loại băng: băng
Phân loại màu: [chiều rộng 1 cm * 50 mét] [48 cuộn] tường bên ngoài đặc biệt [chiều rộng 1,2 cm * 50 mét] [40 cuộn] tường bên ngoài đặc biệt [chiều rộng 1,5 cm * 50 mét] [32 cuộn] tường bên ngoài đặc biệt [chiều rộng 2cm * 50m] [24 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài [chiều rộng 3 cm * 50m] [16 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài [rộng 0,8 cm * 50m] [60 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài [chiều rộng 1cm * 50m】 【48 cuộn】 Tường ngoại thất đặc biệt (phiên bản nâng cấp) [Rộng 1,2cm * 50m] [40 cuộn】 Tường ngoại thất đặc biệt (nâng cấp) [Rộng 1,5cm * 50m] [32 cuộn] Tường ngoại thất đặc biệt (nâng cấp) [Chiều rộng 2 cm * 50 mét ] [24 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài (phiên bản nâng cấp) [chiều rộng 0,8 cm * 50 mét] [60 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài (phiên bản nâng cấp) [tùy chỉnh] Liên hệ dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Vật liệu bao bì Anui Zhongsheng.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-17
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang
Băng keo dán tường cường độ cao dùng cho sơn tường ngoại thất, giấy dán chuyên dụng cho tường ngoại thất sơn giả đá thật, băng keo kẻ ô vuông, dải giả gạch, dòng vách ngăn cát nước trong nước, phân cách màu sơn nhiều màu, giấy có đường may đẹp băng băng keo giấy dạ quang

0965.68.68.11