Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-683220899695
188,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: SXW
Mã số sản phẩm: Băng keo hai mặt
Loại băng: Băng keo hai mặt
Phân loại màu: rộng 15mm * dài 10 mét (8 cuộn), rộng 18mm * dài 10 mét (8 cuộn), rộng 15mm * dài 10 mét (3 cuộn), rộng 10mm * dài 10 mét (8 cuộn), rộng 18mm * Dài 10m (16 cuộn) rộng 24mm * dài 10m (4 cuộn) rộng 12mm * dài 10m (32 cuộn) rộng 10mm * dài 10m (16 cuộn) rộng 10mm * dài 10m (32 cuộn) Đóng gói] rộng 15mm * dài 10 mét (32 cuộn) rộng 6mm * dài 10 mét (32 cuộn) rộng 24mm * dài 10 mét (24 cuộn) rộng 18mm * dài 10 mét (32 cuộn) rộng 24mm * dài 10 mét [12 cuộn] rộng 12mm * dài 10 mét [8 cuộn] chiều rộng 12mm * dài 10 mét [16 cuộn] chiều rộng 15mm * dài 10 mét [16 cuộn] chiều rộng 6mm * chiều dài 10 mét [16 cuộn]] rộng 10mm * dài 10 mét [1 cuộn] rộng 6mm * 10 mét dài [8 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Hongxingwang Tape Co., Ltd.
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước
Keo dán hai mặt băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh Băng keo mờ không đánh dấu cố định dán tường học sinh với văn phòng phẩm cho trẻ em vật tư văn phòng phẩm băng keo xốp siêu mỏng băng dính 2 mặt chịu nước

0965.68.68.11