Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-537867013201
191,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Deli / Deli 30403
Mô hình: 30403
Thương hiệu: Deli / Deli
Loại băng: Băng keo hai mặt
Phân loại màu: Rộng 0,9cm (3 cuộn), Rộng 0,9cm (8 cuộn), Rộng 0,9cm (16 cuộn), Rộng 1,2cm (6 cuộn), Rộng 1,2cm (12 Cuộn), Rộng 1,2cm (3 Cuộn) , Rộng 1,8cm (4 cuộn) cuộn) rộng 1,8cm (8 cuộn) rộng 2,4cm (3 cuộn) rộng 2,4cm (6 cuộn) 8 cuộn kết hợp (0,9cm * 4 + 1,2cm * 2 + 1,8cm * 2 ) 8 cuộn kết hợp (1,2cm) * 4 + 1,8cm * 2 + 2,4cm * 2) rộng 0,9cm (cả túi 32 cuộn) rộng 1,2cm (cả túi 24 cuộn) rộng 1,8cm (cả túi 16 cuộn) cuộn) rộng 2,4cm (cả túi 11 cuộn) rộng 3,6cm (cả túi 8 cuộn) rộng 0,9cm (40 cuộn)
Nhà sản xuất: Deli Group Co., Ltd.
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng keo mỏng thủ công có độ dẻo cao ở cả hai mặt của miếng bọt biển mạnh mẽ Băng keo trong suốt không đánh dấu dán tường học sinh với văn phòng phẩm trẻ em Băng keo xốp siêu mỏng băng keo 2 mặt dán tường

0965.68.68.11