Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat

MÃ SẢN PHẨM: TD-577957904833
600,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: SMJ8T
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: chiều rộng 5MM chiều dài 12 mét [320 cuộn] chiều rộng 8MM chiều dài 12 mét [200 cuộn] chiều rộng 10MM chiều dài 12 mét [160 cuộn] chiều rộng 12MM chiều dài 12 mét [128 cuộn] chiều rộng 15MM chiều dài 12 mét [104 cuộn] chiều rộng 18MM 12 mét chiều dài [88 cuộn] 20MM chiều rộng và 12 mét chiều dài [80 cuộn] 24MM chiều rộng và 12 mét chiều dài [64 cuộn] 30MM chiều rộng và 12 mét chiều dài [48 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Jiangxi Ganggao Industrial Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-09-25
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat
Băng dính hai mặt handmade siêu mỏng giá ưu đãi hơn cả hộp bang keo 2 mat

0965.68.68.11