Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-565965006653
205,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 4982
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: rộng 5MM × dài 50 mét, rộng 8MM × dài 50 mét, rộng 10MM × dài 50 mét, rộng 12MM × dài 50 mét, rộng 15MM × dài 50 mét, rộng 20MM × dài 50 mét, rộng 25MM × 50 mét dài, rộng 30MM × 50 mét Chiều dài 40MM chiều rộng × 50 mét chiều dài 50MM chiều rộng × 50 mét chiều dài 100MM chiều rộng × 50 mét chiều dài
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-02-21
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi trong suốt không đánh dấu Keo hai mặt siêu mỏng siêu dính chịu nhiệt độ cao PET băng dính hai mặt mạnh mẽ, chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Giá đỡ điện thoại di động chống thấm nước và nhiệt độ cao Keo dán đặc biệt dành cho ô tô vận chuyển chính hãng giá băng keo 2 mặt

0965.68.68.11