10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá

MÃ SẢN PHẨM: TD-616396119374
207,000 đ
Phân loại màu:
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yuanhao
Khoản mục: Băng keo
Phân loại màu: chiều rộng 1,2 cm * 13 mét (5 cuộn) / gửi bảng màu chiều rộng 1,8 cm * 13 mét (5 cuộn) / gửi bảng màu chiều rộng 2,4 cm * 13 mét (5 cuộn) / gửi bảng màu Chiều rộng đĩa 3,6 cm * 13 mét (5 cuộn) / chiều rộng bảng màu miễn phí 1,2 cm * 13 mét (10 cuộn) / chiều rộng bảng màu miễn phí 1,8 cm * 13 mét (10 cuộn) / chiều rộng bảng màu miễn phí 2,4 cm * 13 mét (10 cuộn) / miễn phí bảng màu 3,6 cm * 13 mét (10 cuộn) / bảng màu miễn phí
Doanh nghiệp sản xuất: Yuan Hao
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-04-14
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật vẽ đặc biệt bột màu nước phác thảo không thấm nước welt tường trống rách liền mạch phun sơn mặt nạ dán tạo tác trang trí gắn tranh cạnh dải màu vàng băng keo giấy giá

0965.68.68.11