Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to

MÃ SẢN PHẨM: TD-653018833140
204,000 đ
Số lượng:
Nhãn hiệu: băng darit / băng Đức
Mã số: 0118
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: rộng 8mm * dài 28m * 4 cuộn rộng 10mm * dài 28m * 4 cuộn rộng 12mm * dài 28m * 3 cuộn rộng 15mm * dài 28m * 3 cuộn rộng 18mm * dài 28m * 3 cuộn rộng 20mm * dài 28m * 2 cuộn rộng 25mm * dài 28m * 2 cuộn rộng 30mm * dài 28m * 2 cuộn rộng 35mm * dài 28m * 1 cuộn rộng 40mm * dài 28m * 1 cuộn rộng 45mm * dài 28m * 1 cuộn rộng 50mm * dài 28m * 1 cuộn 60mm rộng * dài 28m * 1 cuộn rộng 80mm * dài 28m * 1 cuộn rộng 100mm * dài 28m * 1 cuộn
Nhà sản xuất: Shenzhen Dongsheng Deyi Adhesive Technology Co., Ltd.
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to
Băng che màu đen nền tường trang trí tường gạch liền mạch cuộn nhỏ có độ dẻo cao dễ cầm và xé tay sơn xịt phủ trang trí tranh nghệ thuật gắn khung ảnh để bọc khung cửa welt keo băng dính giấy bản to

0965.68.68.11