Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-521522321219
345,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Mã số: 703C
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 8mm * Chiều dài 50M (13 cuộn) Chiều rộng 10mm * Chiều dài 50M (11 cuộn) Chiều rộng 12mm * Chiều dài 50M (9 cuộn) Chiều rộng 15mm * Chiều dài 50M (7 cuộn) Chiều rộng 18mm * Chiều dài 50M (6 cuộn) Chiều rộng 20mm * Chiều dài 50M (5 cuộn) Chiều rộng 24mm * Chiều dài 50M (4 cuộn) Chiều rộng 30mm * Chiều dài 50M (3 cuộn) Chiều rộng 35mm * Chiều dài 50M (3 cuộn) Chiều rộng 40mm * Chiều dài 50M (2 cuộn) Chiều rộng 45mm * Chiều dài 50M (2 cuộn)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm
Băng keo dán xe băng keo sơn bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước bức tranh phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt vẻ đẹp băng giấy băng keo dán giấy có độ dẻo cao nhiệt độ cao băng dính giấy 2cm

0965.68.68.11