3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to

MÃ SẢN PHẨM: TD-610936553067
332,000 đ
Phân loại màu:
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Khoản mục: Băng thử 3M600
Phân loại màu sắc: chiều rộng 12,7mm * chiều dài 65,8m, chiều rộng 19mm * chiều dài 65,8m, chiều rộng 25mm * chiều dài 65,8m
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to
3M Scotch 600 băng dính vô hình huyền diệu scotch trong suốt trăm lưới kiểm tra từ dính viết chữ mờ học sinh sao chép và hoàn thiện tạo tác sao chép miễn phí chuyển nhượng khả năng chống rách băng phát hiện độ bám dính mực băng dính 2 mặt loại to

0965.68.68.11