Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-641858965992
201,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Khoản mục: Băng keo hai mặt vải da trắng OU 20 mét-01
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Kiểu da siêu dính trắng: rộng 10mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Kiểu da trắng siêu dính: rộng 12mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Kiểu da trắng siêu dính: rộng 15mm * dài 20m (giá 2 cuộn ) Da trắng siêu dính: rộng 18mm * dài 20m (giá cho 2 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 20mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 30mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 35mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 40mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 50mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Da trắng siêu dính Kiểu da: rộng 60mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Kiểu da trắng siêu dính: rộng 80mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Kiểu da trắng siêu dính: rộng 100mm * dài 20m (giá cho một cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-26
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp
Băng dính vải hai mặt, băng dính thảm chắc chắn, keo dán bằng vải, bong bóng trang trí triển lãm cưới có độ nhớt cao, chữ hạnh phúc, lời chúc phúc, băng dính hai mặt, tường nền sàn, câu đối lễ hội mùa xuân, băng dính hai mặt bằng vải mờ keo 2 mặt xốp

0965.68.68.11