3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-635719438058
455,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: Băng keo hai mặt 3m4926vhb
Phân loại màu: 0,5 cm * 33 mét 0,8 cm * 33 mét 1,0 cm * 33 mét 1,2 cm * 33 mét 1,5 cm * 33 mét 2,0 cm * 33 mét 3,0 cm * 33 mét 4,0 cm * 33 mét 5,0 cm * 33 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen
3M4926VHB bọt màu xám hai mặt băng dính tường độ dày cao độ dày cố định vật tư văn phòng không đục lỗ bảng quảng cáo bảng tên khung ảnh Băng keo hai mặt khung xe không thấm nước và chắc chắn keo 2 mặt đen

0965.68.68.11