Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635239616325
207,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu sắc: kiểu mạnh và dính [rộng 3cm * dài 1m] kiểu mạnh và dính [rộng 3cm * dài 3m] kiểu mạnh và dính [rộng 3cm * dài 5m] kiểu mạnh và dính [rộng 5cm * dài 1m]] Mạnh và kiểu dính [rộng 5cm * dài 3m] Kiểu dính mạnh mẽ [rộng 5cm * dài 5m]
Mã số: MLQ-01
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt
Băng dính hai mặt với chất kết dính Khóa dán đệm ghế sofa nano chắc chắn chống trượt miếng dán cố định chống rơi dải dính băng keo xốp 2 mặt

0965.68.68.11