Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-537524386760
205,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Jinxingtai Adhesive Technology Co., Ltd.
Mã số: YKLHUI3SMJ
Phân loại màu sắc: chiều rộng 0,6 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 0,7 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 0,8 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 1 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 1,5 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 2 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 3 cm * chiều dài Rộng 3m 4cm * dài 3m rộng 5cm * dài 3m rộng 6cm * dài 3m rộng 7cm * dài 3m rộng 8cm * dài 3m rộng 9cm * dài 3m rộng 10cm * dài 3 mét Chiều rộng 0,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 0,6 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 0,8 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 1 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 2 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 3 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 4 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 5cm * chiều dài 10m, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng nếu bạn cần đặc biệt thông số kỹ thuật
Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Authentic Keo dán hai mặt siêu mạnh Dàn siêu mỏng bọt biển bọt biển chống thấm xe ô tô dán đặc biệt dán băng keo xốp 2 mặt siêu dính

0965.68.68.11