Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-25163520378
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Magritte / Magritte
Khoản mục: Băng giấy
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 1.2CM * Chiều dài 13m (5 cuộn) Chiều rộng 1.8CM * Chiều dài 13m (5 cuộn) Chiều rộng 2.4CM * Chiều dài 13m (5 cuộn) Chiều rộng 1.2CM * Chiều dài 13m (10 cuộn)) Chiều rộng 1.8CM * chiều dài 13 mét (10 cuộn) Rộng 2.4CM * dài 13 mét (10 cuộn) Rộng 2.4CM * dài 20 mét (5 cuộn) Chiều rộng dày 2.4CM * dài 20 mét (10 cuộn) Đóng gói) Keo dán loại dày / chiều rộng 2.4cm ( 5 cuộn) + gói hỗn hợp than 1: mềm * 6 / trung bình * 4 / cứng * 2 keo mặt nạ / chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + bút tiêm (Thường dùng 3 cái) Keo mặt nạ / Chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + ống tiêm bút (6 bộ truyện tranh) Keo mặt nạ / Chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + 10 chổi màu nước / G1111 (bao gồm gói tranh)) Keo mặt nạ / chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + cọ bột màu 10 gói / G1811 (bao gồm cả sơn gói) Keo mặt nạ / chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + phác thảo 12 gói 1 (B + HB + 2B + 4B + 6B + 8B) mỗi gói 2 que keo / chiều rộng 2,4cm (5 cuộn) + 10 chổi sơn acrylic / G1611 (bao gồm gói sơn)
Nhà sản xuất: Hangzhou White Carbon Stationery Co., Ltd.
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy
Băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt băng dính băng dính có thể xé bằng tay có thể viết học sinh bột màu băng màu nước phác thảo bức tranh sơn văn bản đẹp keo trắng bảo vệ tường băng liền mạch băng băng keo giấy

0965.68.68.11