Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-639178144311
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Xiang Mengming
Chất liệu: Giấy kết cấu
Phân loại màu: rộng 10mm * 15 mét (30 cuộn) rộng 15mm * 15 mét (20 cuộn) rộng 20mm * 15 mét (15 cuộn) rộng 25mm * 15 mét (12 cuộn) rộng 30mm * 15 mét (10 cuộn) rộng 35mm * 15 mét (8 cuộn) rộng 40mm * 15 mét (7 cuộn) rộng 10mm * 20 mét (30 cuộn) rộng 15mm * 20 mét (20 cuộn) rộng 20mm * 20 mét (15 cuộn) rộng 25mm * 20 mét (12 Cuộn) rộng 30mm * 20 mét (10 cuộn) rộng 40mm * 20 mét (7 cuộn) rộng 20mm * 50 mét (15 cuộn) rộng 30mm * 50 mét (10 cuộn) rộng 40mm * 50 mét (7 cuộn) rộng 50mm * 50 mét (6 cuộn) rộng 20mm * 20 mét (1 cuộn)
Kích thước: 0x0mm
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ
Băng keo dán mặt nạ, sinh viên mỹ thuật, tranh đóng khung, phác thảo, băng dính uốn dẻo, trang trí nhà cửa, sơn xịt ô tô, dải che băng keo viết chữ

0965.68.68.11