Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-606236485304
219,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ou Boshang
Khoản mục: Băng keo
Phân loại màu: 1,2cm-10 cuộn, 1,8cm-10 cuộn, 2,4cm-10 cuộn, 3,6cm-10 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Obshang
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh vẽ phác thảo nghệ thuật đặc biệt học sinh băng dán đặc biệt có độ dẻo cao mạnh mẽ chữ đẹp xé tay không dấu vết và không có cặn lớn phun sơn trang trí mở rộng cho học sinh che các đường may đẹp băng keo giấy nhiệt

0965.68.68.11