Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-632070743696
214,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Giấy kết cấu xanh 25
Phân loại màu: rộng 10MM * dài 25m * 6 cuộn rộng 12MM * dài 25m * 6 cuộn rộng 15MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 18MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 20MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 25MM * dài 25m * 2 cuộn rộng 30MM * dài 25m * 2 cuộn rộng 35mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 40mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 50mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 60mm * dài 25m * 2 cuộn
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú
Màu xanh lá cây che băng keo phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng dính ghi chú

0965.68.68.11