Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-654032969810
451,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ xuất sắc
Khoản mục: Giấy kết cấu khổ nhỏ
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu: vàng [rộng 1 cm * dài 18 mét] 120 cuộn (hẹp) trắng [rộng 1 cm * dài 18 mét] 120 cuộn (hẹp) vàng [rộng 1,5 cm * dài 50 mét] 32 cuộn trắng [rộng 1,5 cm * chiều dài 50 mét] 32 cuộn màu vàng [chiều rộng 2 cm * chiều dài 18 mét] 60 cuộn màu trắng [chiều rộng 2 cm * chiều dài 18 mét] 60 cuộn màu vàng [chiều rộng 2,5 cm * chiều dài 18 mét] 48 cuộn màu trắng [chiều rộng 2,5 cm * chiều dài 18 mét] 48 cuộn màu vàng [chiều rộng 3 cm * chiều dài 50 mét] 16 cuộn màu trắng [chiều rộng 3 cm * chiều dài 50 mét] 16 cuộn màu vàng [chiều rộng 4 cm * chiều dài 18 mét] 30 cuộn màu trắng [chiều rộng 4 cm * chiều dài 18 mét] 30 cuộn màu vàng [chiều rộng 5 cm * chiều dài 18 mét] 24 cuộn màu trắng [chiều rộng 5 cm * chiều dài 18 mét] 24 cuộn màu vàng [chiều rộng 10 cm * chiều dài 18 mét] 12 cuộn màu trắng [chiều rộng 10 cm * dài 18 mét】 12 cuộn màu vàng [chiều rộng 15 cm * chiều dài 50 mét] 3 cuộn màu trắng [chiều rộng 15 cm * chiều dài 50 mét] 3 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Vật liệu bao bì Anui Zhongsheng.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-08-27
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng có độ dẻo cao với đầy đủ hộp bán buôn tường liền mạch xe phun sơn mặt nạ giấy dán tường tách màu đám cưới gạch lát sàn đường may đẹp Băng dính giấy dán tường không vết và không keo băng dán giấy

0965.68.68.11