Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-526545011571
207,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Jinxingtai Adhesive Technology Co., Ltd.
Mã số: JXT10HEIPMSMJ
Phân loại màu: 5MM * 10M * 10 cuộn * dày 2mm 8MM * 10M * 5 cuộn * dày 2mm 10MM * 10M * 5 cuộn * dày 2mm 12MM * 10M * 3 cuộn * 2mm dày 15MM * 10M * 3 cuộn * 2mm dày 20MM * 10M * 2 cuộn * dày 2mm 25MM * 10M * 2 cuộn * 2mm dày 30MM * 10M * 2 cuộn * 2mm dày 35MM * 10M * 2mm dày 40MM * 10M * 2mm dày 45MM * 10M * 2 mm độ dày 50MM * 10M * 2 mm độ dày 55MM * 10M * 2 mm Độ dày 60MM * 10M * 2 mm Độ dày 65MM * 10M * 2 mm Độ dày 70MM * 10M * 2 mm Độ dày 75MM * 10M * 2 mm Độ dày 80MM * 10M * 2 mm Dày 85MM * 10M * 2 mm 90 MÉT * 10 M * 2 mm Dày 95 MÉT * 10 M * 2 mm Dày 100 MÉT * 10 M * 2 mm, chiều rộng bất kỳ, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt
Băng bọt biển đen Nhiệt độ cao Bọt Hai mặt dính PE Xe bọt Hai mặt dính 2 mm10 m keo mút 2 mặt

0965.68.68.11