Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-662629286681
193,000 đ
Phân loại màu:
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Số mặt hàng: 20211203
Phân loại màu sắc: Giấy có họa tiết rộng 2cm dài 13 mét (5 cuộn), giấy họa tiết rộng 2,4cm dài 50 mét (5 gói), giấy họa tiết rộng 1,5cm dài 13 mét (5 cuộn), giấy họa tiết là Rộng 3 cm và dài 50 mét (gói 2) Chiều rộng giấy làm mặt nạ 4 cm và dài 50 mét - (gói 2) Chiều rộng giấy mặt nạ 2cm và dài 50 mét (gói 5) Chiều rộng giấy mặt nạ 6 cm và chiều dài 50 mét (gói đơn) Chiều rộng giấy mặt nạ 1,2cm Chiều dài 13 mét (5 cuộn) Chiều rộng giấy mặt nạ 1,5cm và chiều dài 50 mét (gói 5) Chiều rộng giấy mặt nạ 5cm và chiều dài 50 mét (gói 2)
Nhà sản xuất: Hangzhou Fanye Trading Co., Ltd.
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m
Băng che có thể được viết mà không có dư lượng Băng giấy liền mạch xé bằng tay phun sơn tách màu trang trí trang trí bìa đường may đẹp băng giấy nghệ thuật học sinh đặc biệt vẽ phác thảo băng dán mặt nạ băng keo giấy 3m

0965.68.68.11