Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-543029125524
209,000 đ
Phân loại màu:
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Giấy kết cấu màu vàng
Màu sắc Phân loại: Rộng 0.8cm * 20m (13 cuộn) Rộng 1cm * 20m (10 cuộn) Rộng 1.5cm * 20m (7 cuộn) Rộng 2cm * 20m (5 cuộn) Rộng 2.5cm * 20m (4 cuộn)) Rộng 3cm * Chiều rộng 20m (3 cuộn) Chiều rộng 3.5cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 4cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 5cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 0.8cm * 50m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 2cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 3cm * 50 Mét (2 cuộn) Chiều rộng 4cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng Chiều rộng 5cm * 50m (1 cuộn) 8cm * 50m (1 cuộn) Chiều rộng tùy chỉnh khác liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2016-12-11
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò
Băng che màu vàng trang trí dễ rách đánh bóng làm đẹp mặt nạ 2cm màu nước sơn học sinh nghệ thuật với chất làm đẹp phòng cọ có độ nhớt cao và chịu nhiệt độ Băng sơn đá thật Băng keo giấy của Mỹ băng keo giấy da bò

0965.68.68.11