Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày

MÃ SẢN PHẨM: TD-577856061510
184,000 đ
Phân loại màu:
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Annigoni / Anigoni
Khoản mục: Băng giấy
Phân loại màu: băng giấy / rộng 1,5cm * 10m / cuộn băng / rộng 2,1cm * 10m / cuộn giấy / rộng 3cm * 10m / cuộn băng / rộng 2cm * dài 15m / cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Shandong Huatai Gongmei Culture Co., Ltd.
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày
Masking băng nghệ thuật sinh viên phác thảo đặc biệt bức tranh xé tay băng giấy màu nước bột màu bức tranh băng trắng không có keo băng keo giấy giày

0965.68.68.11